Klockan två på morgonen den 21 juli gled vi in i St Peters
Port på Guernsey. Sista biten över Biscaya och in i Engelska Kanalen fick vi en
gale (styv kuling). Vi slörade de sista tjugofyra timmarna i en vind på 15-20
m/s och forsade fram under ett par timmar med en snittfart på 10 knop (med lite
hjälp av medströmmen).

Svårt att se mötande fatyg i vågorna.

Solnedgång

Detta var den mest
krävande överseglingen hittills. Egentligen inte så jobbig, men i jämförelse
med de tidigare överfarterna vi gjort som varit lugna och fina. Det började bra
med 2 dygns ganska hård bidevind, sedan 6 dygns kryssande i gropig sjö. Sista
två dygnen fick vi mycket vind akterifrån, men då gick det å andra sidan undan.

Snabblunch

Loggbok måste skrivas även om det gungar.

Vid flera tillfällen
såg vi valar. Det är alltid lika fascinerande att se dessa stora djur. Vi ett tillfälle
var vi tvungna att starta motorn för att inte krocka med två Kaskelotvalar som simmade på kollisionskurs. Bäst att vara på säkra sidan. Innan vi lämnade
Azorerna läste vi om en engelsk Hallberg Rassy som sjönk efter en kollision med
en val på samma rutt som vi seglade. Här är artikeln.

Valar

Delfiner

Vem lägger ut en mooring på 3000 meters djup?

På Biscaya träffade vi på Ioda, en fransk båt vi pratat med
i hamnen på Sao Miguel och som avsegade samtidigt som oss. De hade valt att gå
norrut från Sao Miguel enligt den traditionella rutten och hade först kryssat
två dygn för att sedan gå för motor tre dygn genom stiltjebältet. Därefter hade
de fått mycket vind under flera dygn. Det känns som om vi valde rätt väg och
gick österut i början.

En stormsvala slog sig ner och vilade i sittbrunnen ett par timmar en natt.

Lite fakta från
överseglingen:

1542 nm blev den seglade sträckan (alltså gick vi
en omväg på 324 nm)
11,5 dygn tog överseglingen
5,6 knop blev snittfarten
30 timmar gick vi för motor (vid för lite vind)
2 segelbåtar såg vi på hela tiden
5 gånger såg vi valar
9 dagar fick vi besök av delfiner

2
havssköldpaddor dök upp halvvägs, mitt ute i ingenting
4 grader sjönk vattentemperaturen 19-15°C – FÄRDIGBADAT!